سایت رسمی تویوتاگِیت


رامین شریف زاده


1402/12/14

TOYOTAGATE
تویوتاگِیت


نکات فنی

تاریخ عنوان
1392/11/30 پردازنده هاي سوخت چگونه کار مي کنند؟
1392/11/30 معایب عمده دلکو
1392/11/30 ترمز سرامیکی چیست ؟
1392/11/30 گيربكس اتوماتيك چیست ؟
1395/11/12 ترمزهای پیشرفته در خودروها
1392/08/15 علل صدای تعویض دنده در دنده عقب !
1392/06/02 ECU ماشین و خودرو چیست ؟
1392/06/02 ترمزهای ضد قفل چگونه کار می کنند؟
1392/06/02 CVT چیست و چگونه کار می کند؟
1392/05/23 کولر خودرو

آخرین تصاویر