سایت رسمی تویوتاگِیت


رامین شریف زاده


1402/12/14

TOYOTAGATE
تویوتاگِیت


نکات فنی

تاریخ عنوان
1392/04/23 مدلهای لندکروزر پرادو :
1392/04/23 روغن سوزی چیست ؟
1392/04/30 خودروهای تولید شده شرکت تویوتا :
1392/04/30 سیستمهای تویوتا :
1392/05/06 طریقه گرم کردن موتور اتومبیل :
1392/05/06 اشتباهات در رانندگی :
1392/05/06 تشخیص لاستیک نو از کهنه :
1392/05/06 طریقه روشن کردن خودروهای جدید
1392/05/06 لاستیکهای تیوپ لِس :
1392/05/06 زنجیر چرخ پارچه ای :

آخرین تصاویر